Elita Nowak - artykuły do hodowli gołębi


Lot nr 13 - Brzeg II


Dodano 22 lipca 2014

Są już zamieszczone wszystkie listy konkursowe z 13-go lotu : Brzeg II

Uwaga : U jednego z hodowców w Kielnarowej przez pomyłkę oznaczono 1-go gołębia jako "N", a powinien być seryjny z oznaczeniem "O". Poprawiono listę oddziałową i listę sekcyjną z Kielnarowej.


Poprawki do lotu 4-go i 5-go


Dodano 22 lipca 2014

Przy pierwotnym sporządzaniu listy z 4-go lotu brakowało oznaczeń "O" (10 z 20). Podobnie przy sporządzaniu listy z lotu 4-go i 5-go brakowało oznaczeń "G" (5 z 10).

Obecnie uzupełniono brakujące dane, ponownie przeliczono, sporządzono i zamieszczono listy konkursowe z 4-go i 5-go lotu. Na listach z lotu 4-go (Brzeg I) doszły oznaczenia "O" i "G" oraz w konsekwencji klasyfikacja hodowców wg "O" (10 z 20). Na listach z 5-go lotu doszły jedynie oznaczenia "G" istotne do klasyfikacji GMP.

W celu zaktualizowania bieżącej klasyfikacji hodowców wg "O" (10 z 20) przeliczono kolejne loty do 12-go włącznie i ponownie sporządzono i zamieszczono listy konkursowe z 12-go lotu (Burg II). Różnią się one jedynie klasyfikacją hodowców wg "O" (10 z 20) - jest w niej uwzględniony 4-ty lot z Brzegu I.


Pierwsze gołębie z lotu Francja-Polska Oddział Rzeszów


Dodano 21 lipca 2014

Pierwszym przybyłym gołębiem z lotu Paryż – Rzeszów jest gołąb kolegi Janusza Szmuca o numerze PL 11 386716, który przybył 20.07.2014 r. o godzinie 17:32:08.

Drugim przybyłym gołębiem z lotu Paryż – Rzeszów jest gołąb kolegi Mieczysława Przepióry o numerze PL 0294 06 6019, który przybył 21.07.2014 r. o godzinie 9:50:00.

Trzecim przybyłym gołębiem z lotu Paryż – Rzeszów jest gołąb kolegi Stefana Pustelniaka o numerze PL 0294 10 4269, który przybył 21.07.2014 r. o godzinie 13:11:34.

Czwartym przybyłym gołębiem z lotu Paryż – Rzeszów jest gołąb kolegi Henryka Zdeb o numerze PL 0294 07 2100, który przybył 21.07.2014 r. o godzinie 20:32:04.

Koledze Henrykowi Zdebowi powróciło jeszcze 3 gołębie konstatowane 22.07.2014 r.

PL 0294 07 2085 o godzinie 13:58:18

PL 0294 09 8126 o godzinie 15:12:06

PL 0294 07 4582 o godzinie 19:19:12

Piątym przybyłym gołębiem z lotu Paryż – Rzeszów jest gołąb kolegi Marka Kapłona o numerze PL 0294 10 1829, który przybył 21.07.2014 r. o godzinie 21:00:00.

Szóstym przybyłym gołębiem z lotu Paryż – Rzeszów jest gołąb kolegi Henryka Majewskiego o numerze PL 0294 09 11035, który przybył 22.07.2014 r. o godzinie 05:17:36.

 

 

Następne powracające gołębie

-Zdzisław Miąsik

PL 0294 11 7236 dnia 22.07.2014 r. o godzinie 15:25:00

-Stanisław Gurak

PL 0294 08 6492 dnia 22.07.2014 r. o godzinie 18:33:45

 

Ostatnio dodane listy konkursoweBrzeg 2

20 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-07-23 08:14

Burg 2

12 lipca 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-07-22 08:09

Gubin 1

25 maja 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-07-22 07:55

Brzeg 1

18 maja 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-07-22 07:54

Przejdź do list konkursowych